Większe kompetencje dla ARiMR

8 legislacyjnych poprawek do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wprowadziła wyższa izba naszego parlamentu na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Senatu RP ( 20–21 lipca).

Ustawa zakłada rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie zadań związanych ze wspieraniem zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej oraz pomocy technicznej, a także określenie limitu środków, które mogą być przyznawane w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze”. Wejdzie ona w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia.