Większe kary za znęcanie się nad zwierzętami

6 marca, w ostatnim dniu 59 posiedzenia Sejmu RP  niższa izba parlamentu rozpatrzyła stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz w kodeksie karnym zaostrzającej sankcję za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem – z trzech do pięciu lat.

Ustawa ta  zobowiązuje sąd do orzekania nawiązki na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt – w wysokości od 1 tys. do 100 tys. – za przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Dotychczas sąd mógł, ale nie musiał, orzec nawiązkę w granicach od 500 zł do 100 tys. zł. Sąd będzie musiał również orzec zakaz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami, w przypadku szczególnie okrutnego znęcania się nad nimi.

Źródło: Sejm RP