Większe gospodarstwa szansą rozwoju dla polskiego rolnictwa

Zdaniem ekspertów z Agrowill Group, szansą na rozwój polskiego rolnictwa jest zwiększenie powierzchni gospodarstw. Obecnie w Polsce dominują gospodarstwa o powierzchni 5-30 ha, zależnie od województwa, a to zdecydowanie zbyt mało, by mogły stanowić źródło utrzymania i dobrą perspektywę rozwoju dla właścicieli.

Polskie rolnictwo boryka się problemami nierentowności upraw wynikających m.in. z niskiego i przestarzałego zmechanizowania, czy braku specjalizacji upraw. Jednak głównym powodem jest duże rozdrobnienie gospodarstw. Zdaniem ekspertów z Agrowill Group, szansą na rozwój polskiego rolnictwa są nowocześnie zarządzane gospodarstwa o powierzchni 4000-5000 ha.

Obecnie w regionie krajów bałtyckich i w części Polski dominują małe gospodarstwa rolne – mówi dyrektor AB Agrowill Group Algirdas Pareckas. – Taki podział wynika oczywiście z historycznych uwarunkowań dotyczących podziału ziemi, jednak sytuacja ta uniemożliwia rentowność małych gospodarstw i ich konkurencyjność w dłuższym terminie. W związku z czym w naszej ocenie najbardziej optymalną wielkością gospodarstwa jest 4000-5000 ha dla Polski i 2000-3000 ha dla niektórych innych regionów nadbałtyckich.

W opinii ekspertów z Agrowill Group, jedynie takie rozwiązanie zapewni podniesienie rentowności upraw poprzez sprawniejsze zarządzanie uprawami oraz parkiem maszynowym, wdrażanie nowych technologii oraz wysoką specjalizację produkcji. Idea ta już została wcielona w żucie na Litwie, gdzie Agrowill Group zarządza 30 tysiącami hektarów podzielonych na 38 przedsiębiorstw rolniczych. Obecnie trwają prace nad przeniesieniem tego modelu produkcji rolnej na tereny polskie, gdzie na początku 2011 roku zostanie utworzone modelowe gospodarstwo.
Źródło: Agrowill Group