Większe dopłaty do paliwa rolniczego

Do prac w Sejmie RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W nowelizacji przewiduje się zwiększenie wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. Dzięki temu rozwiązaniu, jak podkreślają autorzy ustawy zmniejszą się koszty produkcji w gospodarstwach rolnych.

Zaproponowano zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP). Dotyczy to przypadków prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Ponadto, w projekcie wprowadzono zmianę terminu określenia przez Radę Ministrów, (w rozporządzeniu), stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, tj. do 31 grudnia, zamiast do 30 listopada. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Źródło: KPRM