Większa rozpuszczalność = lepsze działanie

Skuteczność fungicydów zależy zarówno od zawartych w nich substancjach czynnych, ale też ich rozpuszczalności w wodzie i tłuszczach.

Potencjał ochronno-leczniczy fungicydów może być zagrożony przez słabą mobilność substancji czynnych. Zdolność dotarcia do patogenów zależy od dobrej rozpuszczalności w tłuszczach i wodzie – właściwości szczególnie widocznych w docenianym od niedawna fluksapyroksadzie.
Aby fungicyd mógł w pełni rozwinąć swój potencjał ochronno-leczniczy, musi być pobrany przez roślinę i przetransportowany w miejsce rozwoju patogenu. Droga prowadzi m. in. przez warstwę woskową na powierzchni liścia, liczne membrany komórek, czy wiązki przewodzące rośliny. Dlatego też możliwość dotarcia substancji czynnej do wszystkich komórek zależy od dobrej rozpuszczalności. Zdolność rozpuszczania w tłuszczach roślinnych umożliwia przenikanie przez warstwę wosku i membrany komórek, natomiast zdolność rozpuszczania w wodzie ułatwia transport w naczyniach rośliny i rozprzestrzenianie wewnątrz komórek.  Wymienione właściwości posiadają tylko niektóre substancje czynne występujące w środkach grzybobójczych.

Dużą mobilność wykazuje substancja czynna o nazwie fluksapyroksad, która należy do grupy karbosymidów. Dzięki specjalnie rozwiniętej strukturze molekuł, fluksapyroksad wykazuje optymalne wchłanianie i rozprzestrzenianie w roślinie, tak, że pozwala na ochronę obszarów, które nie zostały bezpośrednio opryskane preparatem. Substancja hamuje infekcje niezależnie od etapu rozwoju grzyba i miejsca jego występowania.
Mobilność substancji czynnych zawartych w fungicydach może zadecydować o ostatecznym wyniku walki z chorobami wywołanymi przez grzyby. Przy doborze środków warto zwrócić uwagę na ich skład – każda z substancji aktywnych może wykazywać inne właściwości, a tylko odpowiednie ich połączenie da zadowalające efekty.

Renata Struzik, za: BASF