Większa produkcja mleka w Unii Europejskiej

Ocenia się, że produkcja mleka i przetworów mlecznych w Unii Europejskiej w 2008 r. była większa niż rok wcześniej. Wpłynęło na to zwiększenie kwot produkcji mleka i rosnące spożycie przetworów mleczarskich we Wspólnocie. N


Jednakże rolnicy unijni w dalszym ciągu muszą zmagać się z rosnącym kosztami produkcji i spadającymi cenami skupu mleka. Eksport produktów mleczarskich do krajów spoza Unii zmniejszył się. Wyjątkiem pod tym względem jest mleko pełne w proszku. Szacuje się, że w 2009 r. produkcja mleka i jego przetworów będzie w dalszym ciągu zwiększać się, ale wolniej niż w ubiegłym roku. Być może Komisja Europejska wprowadzi znów subsydia na eksport produktów mleczarskich, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynkach światowych.

(Agra Europe 2008, nr 2336, s. M/12) W.M.
foto:Wrp.pl