Większa produkcja mięsa

Najnowszy raport FAO zakłada, że światowa produkcja mięsa zwiększy się o 4 mln ton (1,3%) i wyniesie 318,7 mln ton. Tendencja zwyżkowa nie jest jednak tak duża jak przed rokiem.

Według nowego raportu FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) z maja br., w 2015 r. produkcja wzrośnie przede wszystkim w Chinach, krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz w Brazylii. Przede wszystkim, tak dobre prognozy to polepszenie sytuacji w sektorze mięsa wieprzowego, a także mięsa drobiowego.
Produkcja wołowiny oraz baraniny zwiększy się nieznacznie. Jak prognozują eksperci z FAO, w 2015 r. do światowego handlu trafi łącznie 31,2 mln ton mięsa (9,8% światowej produkcji mięsa), tj. o 1,7% więcej niż przed rokiem.

Dynamika tego wzrostu będzie jednak mniejsza niż przed rokiem, kiedy to ukształtowała się na poziomie 3,1%. W br. do światowego handlu trafi przede wszystkim więcej mięsa wołowego (+1,9%), wieprzowiny (+1,6%) oraz drobiu (+2,6%), mniej zaś mięsa owczego (-8,5%). Mięso drobiowe pozostanie najważniejszym gatunkiem mięsa kierowanym do handlu (42% udział w handlu ogółem), wyprzedzając pod tym względem wołowinę (31%), wieprzowinę (23%) oraz mięso owcze (3%).

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA