Większa powierzchnia zasiewu rzepaku

Jak podaje Strategie Grains powierzchnia upraw rzepaku w Polsce pod zbiory w roku 2009 wyniesie 833 tys. ha wobec szacowanych 812 tys. ha w sezonie 2008/09 i 797 tys. ha w sezonie 2007/08, co stanowić będzie około 13,3% z szacowanej powierzchni upraw rzepaku w UE-27 (6,264 mln ha).

Prognozowana krajowa produkcja nasion rzepaku wzrośnie z 2,127 do 2,335 mln ton (do 19,26 mln ton w UE) przy wyższej wydajności do 28 dt/ha (27 dt/ha w sezonie obecnym). Wyższa od średniej wieloletnia temperatura grudnia po zmniejszeniu jej wahań dobowych na skutek mrozów trwających od końca 2008 roku do około połowy stycznia 2009 r., (lokalnie do -20 stopni C) nie powinna negatywnie oddziaływać na przyszłe zbiory, ponieważ utrzymywała się wystarczająca pokrywa śnieżna.

źródło: T. Szymańczak
opr. i foto: Wrp.pl