Większa powierzchnia zasiewów zbóż

Główny Urząd Statystyczny szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 7,2 mln ha (zwiększenie o ok. 6%). Natomiast przewiduje się zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 19% do ok. 0,8 mln ha, natomiast powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na poziomie roku ubiegłego.

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były wysokie i sięgały dla: jęczmienia ozimego 22%, pszenicy ozimej 12%, pszenżyta ozimego 8%, mieszanek zbożowych ozimych 5% i żyta 1%. Dość duże straty odnotowano w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego – wyniosły one ponad 16% areału zasianego jesienią 2015 r. Na aktualny stan i zaawansowanie rozwoju upraw decydujący wpływ miał przebieg pogody jesienią ubiegłego roku, rozwój i zahartowanie roślin do zimowego spoczynku, a także przebieg warunków pogodowych w okresie zimy – informuje GUS.

Z badań polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców GUS pod koniec lutego wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały znacznie gorzej niż w roku ubiegłym. Zaobserwowane lokalnie dość duże straty zimowe (znaczne uszkodzenia roślin) powstały miedzy innymi w wyniku niskich temperatur przy braku okrywy śnieżnej i wysmalania roślin na skutek silnych wiatrów, obniżonej mrozoodporności na skutek słabego wyrośnięcia roślin jesienią na dość licznych plantacjach oraz zbyt małej obsady roślin na 1 m2 i występowania dość dużych dobowych wahań temperatury na przedwiośniu, które osłabiały system korzeniowy roślin ozimych.