fbpx

Wiejskie drogi do poprawy

O poprawie infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich 6 kwietnia dyskutowano podczas obrad Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi.

Z przedstawionych przez  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  informacji  wynika, że 36% dróg lokalnych w Polsce jest w stanie złym, a 35% w stanie niezadowalającym. Zły stan techniczny dróg lokalnych wymaga stworzenia systemu wsparcia finansowego z budżetu państwa, szczególnie jeśli chodzi o poprawę jakości dróg powiatowych i gminnych.

Minister Infrastruktury i Budownictwa asygnuje na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego środki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, łącznie 3,8 mld zł, oraz w ramach rezerwy subwencji ogólnej – ponad 335 mln zł w roku 2017.

Przedstawiciele rządu poinformowali członków Komisji, że na koniec 2015 r. na obszarach wiejskich istniało ponad 241 tys. km sieci wodociągowej i prawie 93 tys. km sieci kanalizacyjnej. Najdłuższa sieć wodociągowa znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, a najkrótsza w województwie lubuskim. Najdłuższą sieć kanalizacyjną posiada województwo podkarpackie, najkrótszą województwo podlaskie.

Posłowie zostali także poinformowani, że minister rolnictwa, dostrzegając znaczenie infrastruktury wiejskiej dla jakości życia mieszkańców wsi, w ramach prac nad rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zgłosił projekt „Infrastruktura dla obszarów wiejskich”. Przewiduje on m.in. dalszy rozwój dróg lokalnych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Źródła finansowania to istniejące programy PROW i POWER, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z budżetu państwa i z budżetów samorządów.

Źródło: Sejmowa Komisja Rolnictwa

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner