Wiejscy samorządowcy spotkają się w Ossie

19-20 października 2017 roku w Ossie  (województwo łódzkie) odbędzie się  XVII Kongres Gmin Wiejskich. Głównym przesłaniem  organizowanego przez Związek Gmin Wiejskich RP  Kongresu  jest określenie perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w  najbliższych latach, szczególnie w kontekście rozwoju lokalnego i podnoszenia standardów życia mieszkańców wsi.

Aby debata ta miała przełożenie na tworzenie odpowiednich regulacji i decyzje, do udziału w Kongresie organizatorzy zaprosili przedstawicieli z rządu i parlamentu (m.in. Panią Premier Beatę Szydło, ministrów i wiceministrów rozwoju, edukacji narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska, infrastruktury).

– W tym roku w trakcie Kongresu dodatkowo zorganizujemy pierwsze Forum Przewodniczących Rad Gmin i  trzecie Forum Skarbników Gmin Wiejskich. W trakcie debat poruszać będziemy zagadnienia związane z zmianami ustaw Prawo Wodne, zmianami w organizacji i finansowaniu oświaty, pracami nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, zmianami w finansowaniu samorządów – informuje ZGW

Kongresy Gmin Wiejskich RP  jak podkreślają organizatorzy są od siedemnastu lat największymi w kraju, prestiżowymi spotkaniami przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Kongres, jak zaznacza ZGW RP to płaszczyzna wymiany doświadczeń i prezentacja przez środowisko samorządowe przedstawicielom rządu i parlamentarzystom własnych problemów i sugestii ich rozwiązania.

Źródło: ZGW RP