Więcej zbóż niż przed rokiem

W tym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku strat zimowych) wynosi około 7 mln ha, czyli o 3% więcej niż w 2016 roku.

Według analityków z Agencji Rynku Rolnego plony zbóż w 2017 r. mogą być zbliżone do ubiegłorocznych i wynieść około 4 t/ha, a zbiory (łącznie z kukurydzą, prosem i gryką) – ponad 30 mln ton wobec 29,8 mln ton w 2016 roku.

W bieżącym sezonie, jak zaznacza ministerstwo rolnictwa, spodziewane jest dalsze umiarkowane zwiększenie krajowego zapotrzebowania na zboża w wyniku rosnącego zużycia paszowego i przemysłowego. Ze względu na małe zapasy zbóż i przewidywany niewielki wzrost krajowych zbiorów oraz duże zasoby ziarna w krajach WNP eksport zbóż z Polski w sezonie 2017/2018 może być znacząco mniejszy niż w poprzednim sezonie, w którym wolumen eksportu prawdopodobnie był rekordowy.

– W okresie od lipca 2016 r. do maja 2017 r. wyeksportowano 6,2 mln ton ziarna, o 23% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Łącznie z przetworami przeliczonymi na ekwiwalent ziarna eksport zbóż wyniósł 7,2 mln ton wobec 6,4 mln ton w całym sezonie 2015/2016. Ocenia się, że w całym sezonie eksport może przekroczyć 7,4 mln ton. W wyniku dużego eksportu zbóż z Polski w sezonie 2016/2017 i niskiego poziomu krajowych zapasów, ceny pszenicy oraz żyta rosły od zakończenia żniw. W końcu sezonu tj. w czerwcu 2017 r. były o 12% wyższe niż rok wcześniej i (wg GUS) wyniosły odpowiednio 710 zł/t i 609 zł/t. – informuje  MRiRW.

Spowolnione procesy obsychania i ogrzewania gleby wynikające z zimnej oraz deszczowej wiosny spowodowały opóźnienia siewów zbóż jarych oraz wzrostu ozimin.  Dlatego też i tegoroczne zbiory zbóż również są opóźnione (około 7–14 dni).

Źródło: MRiRW