Więcej wołowiny

Unia Europejska zaimportowała w I półroczu 2009 r. 116,3 tys. ton wołowiny, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej. Największymi dostawcami były Argentyna i Urugwaj, odpowiednio z 34% i 29% udziałem w rynku unijnym. Zakupy wołowiny w tych krajach wzrosły o 50% i 30%, obniżyły się natomiast o połowę dostawy z Brazylii. Spadek importu brazylijskiego mięsa wołowego to rezultat wprowadzenia przez UE restrykcji handlowych w grudniu 2007 r.

W pierwszych sześciu miesiącach br. UE zakupiła na rynkach zagranicznych 56 tys. ton schłodzonej wołowiny (o 6% więcej), a ceny transakcyjne w imporcie obniżyły się o 17% do 6784 euro/t. Zapotrzebowanie na chłodzoną wołowinę jest w tym roku niższe, ponieważ konsumenciograniczają wydatki na wysokiej jakości wołowinę oraz posiłki w restauracjach. Większość importowanej wołowiny trafia do sieci restauracji typu Steak House. Import przetworzonej wołowiny do UE był w pierwszej połowie br. o 12% niższy – 49,5 tys. ton.