Więcej wniosków, ale z błędami

W poniedziałek, 16 marca, rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2009 rok. Już w pierwszym dniu blisko 12 tys. rolników złożyło swoje wnioski w biurach powiatowych ARiMR. W porównaniu z rokiem ubiegłym rolnicy złożyli w biurach Agencji około 600 wniosków więcej. Niestety w wielu wypełnionych wnioskach znajdnowały się błędy.

Dotyczą one głównie załączników graficznych, gdzie najczęściej brak jest podpisu rolnika oraz nie ma wyrysowanych i oznaczonych działek rolnych.
Agencja przypomina, ze załączniki grafinczne są obowiązkowe. Ponadto trzeba pamiętać, aby przed złożeniem wniosku sprawdzić dane zawarte w częściowo wypełnionym wniosku (wniosek spersonalizowany), który został przesłany wcześniej przez Agencję. W przypadku, gdy dane te są nieaktualne rolnik powinien wnieść stosowne poprawki.

Wrp.pl/ARiMR