Więcej wieprzowiny i drobiu w Rosji

Rynek wieprzowiny i drobiu w Rosji ma się całkiem nieźle. Według najnowszych danych, w 2014 roku produkcja w tych sektorach wzrosła kolejno o 12,3% i o 7,3%. A niski kurs rubla to szansa dla rosyjskich eksporterów.

Dane rosyjskiego ministerstwa rolnictwa wskazują, że w 2014 r. produkcja trzody chlewnej we wszystkich gospodarstwach w kraju wzrosła wobec 2013 r. o 4,7% – do 3,81 mln ton wagi żywej, a produkcja wieprzowiny wzrosła aż o 12,3%, do 2,85 mln ton. Z kolei krajowa produkcja drobiu rzeźnego w 2014 r. wyniosła 5,1 mln ton i była o 7,3% wyższa niż w 2013 r.
Wzrost poziomu wytwarzania wieprzowiny nastąpił pomimo perturbacji cenowych oraz rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Regionami Rosji przodującymi w produkcji wieprzowiny były obwód biełgorodzki (722 tys. ton), kurski (213 tys. ton), tambowski (186 tys. ton) i pskowski (82 tys. ton).

Jest tu widoczna tendencja wzmacniania się największych krajowych producentów. Powodem może być to, ze wirus ASF czyni spustoszenie głównie w małych i średnich gospodarstwach. W 2014 r. dwadzieścia największych gospodarstw wyprodukowało 1,73 mln ton wieprzowiny, tj. o 23% więcej niż w 2013 r. Ich udział w rynku wzrósł z 54,2% do 59,5%. Ministerstwo rolnictwa prognozuje, że w nadchodzących latach produkcja wieprzowiny powinna wzrosnąć najbardziej w tych regionach Rosji, w których występuje nadal niski poziom samowystarczalności.
Produkcja jaj zwiększyła się o 0,3% do 35,5 mld szt. Rosyjski Instytut Badań Rynków Rolnych (ICAR), poinformował również, że rosyjski eksport drobiu w 2014 r. wzrósł w skali roku o 5% do 57 tys. ton. Zwiększyły się zwłaszcza dostawy do Hongkongu (+45%) i Wietnamu (+201%), obniżyły natomiast o jedną trzecią wysyłki do Kazachstanu.

Badania wskazują na możliwość kolejnego wzrostu rosyjskiego eksportu w 2015 r. ze względu na znaczną poprawę konkurencyjności cenowej. Dewaluacja rubla wobec dolara amerykańskiego spowodowała, że średni koszt produkcji brojlerów w Rosji jest obecnie niższy niż w USA i UE. Rosyjskie firmy eksportowe mogą zatem intensyfikować sprzedaż na rynki azjatyckie i afrykańskie. Dwukrotny spadek wartości rubla wobec dolara może przyczynić się do przekształcenia Rosji z importera w eksportera produktów drobiowych. Istnieje duży potencjał w zakresie ekspansji dostaw produktów ubocznych oraz tuszek kur nieśnych do Afryki, produktów halal na Bliski Wschód, a także drobiu na tradycyjne rynki zbytu, jak Wietnam, Hongkong i Chiny.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA