Więcej świń

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie świń w grudniu 2016 r. liczyło 11 107,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,9%.

W ocenie analityków GUS zwiększyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej prosiąt o 8,4% i loch prośnych o 8,2%, warchlaków o 6,7%, trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej o 5,4%, trzody chlewnej na rzeź (tuczników) o wadze 50 kg i więcej o 1,3%.

Na początku grudnia 2016 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 107,5 tys. sztuk i było wyższe o 517,3 tys. sztuk (o 4,9%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2015 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2016 r. – wyższe o 242,2 tys. sztuk, tj. o 2,2%.

Jak podaje GUS stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2015 r. o 44,2 tys. sztuk (o 5,4%) do poziomu 858,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 44,3 tys. sztuk (o 8,2%) do 581,5 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2016 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 4,9 tys. sztuk (o 0,6%), a macior prośnych zmniejszyła się o 4,6 tys. sztuk, tj. o 0,8%.

Źródło: GUS