Więcej stacji pomiarowych

Zdaniem izb rolniczych koniecznie trzeba wprowadzić  zmiany w przepisach monitorujących suszę między innymi  zwiększając ilości stacji pomiarowych.

W ocenie samorządu rolniczego raporty Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach, w rzekach, lasach, stawach i są ogłaszane z dużym opóźnieniem dla danych upraw.

Jak podkreśla Krajowa Rada Izb Rolniczych, podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powinna być decyzja wójta gminy, a nie dane z systemu monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG.

Źródło: KRIR