Więcej roślin wysokobiałkowych

Zwiększenie własnego źródła roślin wysokobiałkowych w Unii Europejskiej w celu zapewnienia dobrej jakości pasz dla zwierząt to najważniejsze zadania, jakie przed sobą stawia Eric Masset, nowy przewodniczący grupy roboczej Copa – Cogeca ,,Pasze’’.

– W czasie mojego dwuletniego mandatu chcę skupić się na zwieszeniu ilości roślin białkowych w Unii Europejskiej w celu nie tylko produkcji dobrej, jakości paszy, ale również w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, z korzyścią dla różnorodności biologicznej i poprawy jakości gleby – mówi Eric Masset.

Kolejnym priorytetem Musseta jest zwiększenie eksportu wysokiej jakości paszy do krajów nienależących do UE, takich jak Arabia Saudyjska, Chiny czy Japonia.