Więcej roślin białkowych

Podczas warsztatów Rośliny białkowe, rośliny przyszłości”, zorganizowanych przez Komitety Copa-Cogeca, mówiono o korzyściach ze zwiększenia unijnej produkcji roślin białkowych w celu zmniejszenia zależności od importu soi, utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy stanu środowiska. By tak się stało, należy zwiększyć wsparcie.”

Podczas spotkania potwierdzono, że nowe badania naukowe wykazały korzyści środowiskowe uprawy roślin białkowych w związku z redukcją emisji gazów cieplarnianych, utrzymywaniem bioróżnorodności i zapewnieniem pokrywy roślinnej w miesiącach zimowych. Xavier Beulin, Przewodniczący grupy roboczej Rośliny oleiste i białkowe, powiedział, że zwiększenie uprawy roślin białkowych przyczyni się do realizacji głównego celu Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR), jakim jest utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego. Potencjał wzrostu przemysłu mieszanek paszowych wyniesie 20 milionów ton (10 razy więcej ni obecnie).
Jednocześnie zwiększy się udział rolników w ochronie środowiska dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 10 do 15% oraz utrzymaniu bioróżnorodności”, jak uważa Xavier Beulin. By włączyć rośliny białkowe do systemu upraw w sposób zrównoważony, dochody z tego typu upraw muszą zostać krótkoterminowo zwiększone dzięki wsparciu z WPR. Pozwoli to na promocję badań w zakresie hodowli, na poprawę praktyk upraw oraz na zwiększenie rynków zbytu dla pasz.”