Więcej radców rolnych

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do premier Ewy Kopacz o podjęcie działań mających na celu zintensyfikowanie prac oraz zwiększeniem obsady radców rolnych w polskich ambasadach zajmujących się nawiązywaniem kontaktów handlowych w obszarze produktów rolnych.

Jak wyjaśnia KRIR podjęcie tych działań jest konieczne ze względu na pogarszającą się sytuacją polskich rolników zwłaszcza w branży mięsnej i owocowo – warzywnej spowodowaną ograniczeniami i restrykcjami wprowadzonymi przez wiele krajów na import polskiej żywności i płodów rolnych.

Obecnie bowiem funkcjonujące w oparciu o środki finansowe pochodzące od rolników Fundusze Promocji Produktów Rolno – Spożywczych ze względu na niskie budżety , w nieznacznym stopniu mogą wpływać na promocje polskich polskiego eksportu produktów rolno – spożywczych w poszczególnych krajach.

– Bez zwiększonego wsparcia państwa w tym zakresie, sytuacja polskich eksporterów produktów rolnych, a tym samym rolników będzie się pogarszała, a ze względu na konkurencyjne działania innych państwa możemy być wypierani z kolejnych rynków zagranicznych. Dlatego też oczekujemy rozszerzenia ( na wzór innych krajów) działań radców rolnych we wszystkich krajach, w których utrzymujemy ambasady i konsulaty – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.