Więcej pszenicy, mniej kukurydzy i jęczmienia w sezonie 2010/11?

Strategie Grains, francuska firma analityczna, podała pierwsze prognozy przyszłorocznych zbiorów zbóż w Unii w oparciu o oszacowanie areału upraw. O 1% wzrośnie areał upraw pszenicy miękkiej, zmniejszy się natomiast powierzchnia zasiewów kukurydzy – o 2% oraz jęczmienia – o 6%, jak wynika z grudniowego raportu.

Całkowita produkcja zbóż w UE w przyszłym sezonie będzie zbliżona do tegorocznego sezonu, prognozy podają wielkość 292 mln ton (291,2 mln ton w bieżącym sezonie). Poziom produkcji pszenicy miękkiej to 133 mln ton, czyli o 3% więcej niż w tym roku. Największy wzrost produkcji przewidywany jest w Wielkiej Brytanii (+1,9 mln ton), Niemczech (+0,7 mln ton), Hiszpanii (+0,5 mln ton) oraz Rumunii (+0,4 mln ton).
O 3 mln ton spadnie prawdopodobnie produkcja jęczmienia, do poziomu 59 mln ton. Największe spadki zbiorów jęczmienia spodziewane są we Francji (-1,2 mln ton), Niemczech (-1 mln ton) oraz Wielkiej Brytanii (-0,9 mln ton).
Wzrost produkcji kukurydzy w UE wyniesie 1,6 mln ton, do wielkości 58 mln ton. Produkcja pszenicy durum prognozowana jest na 8,6 mln ton, tj. o 6% więcej niż w tym roku, a żyta na 9 mln ton, co oznacza spadek o 9% w porównaniu z bieżącym sezonem.