Więcej pieniędzy na „Szklankę Mleka”

W związku z rozpoczynającymi się w styczniu 2016 roku pracami nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2016/2017, Polska Izba Mleka zwróciła się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie budżetu programu „Szklanka mleka” o 20 % , w taki sposób, żeby wszystkie dzieci w wieku szkolnym były objęte tym programem. Polska Izba Mleka wnioskuje także o przywrócenie finansowania dostarczanego do szkół mleka przez cały rok szkolny, czyli 10 miesięcy i 5 dni w tygodniu.

W ostatnich latach krajowy budżet programu został poważnie zredukowany, co skutkowało zmniejszeniem ilości miesięcy i dni tygodnia, podczas których dzieci otrzymywały darmowe mleko w szkole. Z uwagi na zbyt małe środki finansowe przeznaczane na bezpłatne mleko w szkołach, wiele placówek nie mogło przystąpić do programu, a dzieci i rodzice oczekiwali na bezpłatne mleko w szkołach. Z posiadanych przez nas badań naukowych wynika, że mleko w diecie dziecka stanowi ogromna wartość, niezbędną dla rozwoju młodego organizmu. Niestety smutne jest też i to, że w wielu przypadkach bezpłatne mleko otrzymywane w szkole stanowi dla coraz większego grona dzieci jedyny posiłek – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

W ocenie PIM niezwykle ważny jest tez aspekt ekonomiczny z punktu widzenia rolnika, producenta mleka.  Jak zaznacza Agnieszka Maliszewska, w obecnej sytuacji powrót do poprzedniego systemu finansowania ( dostarczanie mleka do szkół przez 10 miesięcy i 5 dni w tygodniu) pomoże u ustabilizowaniu trudnej sytuacji na polskim rynku mleka i dodatkowo przyczynić się powinno do zwiększenia ceny płaconej rolnikom – producentom mleka.

Obi oba