Więcej pieniędzy na paliwo rolnicze

Na wniosek ministra rolnictwa Rada Ministrów 16 października przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

– Nowelizacja przewiduje zwiększenie wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszą się koszty produkcji w gospodarstwach rolnych. W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji przy niskich cenach produktów rolnych powoduje, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Jednocześnie z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w ogólnych kosztach produkcji rolnej – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zaproponowano zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP). Dotyczy to przypadków prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Ponadto, w projekcie wprowadzono zmianę terminu określenia przez radę ministrów, (w rozporządzeniu), stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, tj. do 31 grudnia, zamiast do 30 listopada.

Źródło: KPRM