Więcej pieniędzy na kredyty preferencyjne dla rolników

Więcej pieniędzy na kredyty preferencyjne dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach pomocy krajowej udostępniła dodatkową pulę środków na kredyty preferencyjne. Na dopłaty do oprocentowania kredytów przeznaczono środki w kwocie 18,3 mln zł.

– Kredyty preferencyjne mogą być przeznaczone m.in. na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków oraz rybactwie śródlądowym, w tym na zakup gruntów rolnych, budowli i budynków jak również maszyn i urządzeń służących do produkcji rolnej – informuje ARiMR.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości SA i SGB-Banku SA, a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas SA, Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO SA, Santander Bank Polska SA.

Źródło: ARiMR