Więcej o trzy procent

W związku z informacjami o złych warunkach pogodowych do uprawy winorośli w Polsce, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, minister rolnictwa zezwolił na zwiększanie o 3% naturalnej objętościowej zawartości alkoholu świeżych winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie fermentacji oraz wina uzyskanego z odmian winorośli zgodnie z art. 81 rozporządzenia nr 1308/2013, uzyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski.

– Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia ww. zabiegu wzbogacania, zgodnie z art. 37 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, należy składać do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych właściwego ze względu na miejsce wyrobu wina – informuje ministerstwo rolnictwa.

Źródło: MRiRW