Więcej niż w ubiegłym roku

Analitycy z Głównego  Urzędu  Statystycznego  szacują , że plony zbóż ogółem wyniosą ok. 38,7 dt/ha, tj. o 1,4 dt/ha (o 4%) więcej w porównaniu do ubiegłorocznych, a plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 36,6 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 0,1 dt/ha (o 0,3%).


Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 29,9 mln t, tj. o 1,9 mln t (o 7%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,8 mln t, tj. o 1,1 mln t (o 5%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi według szacunku przedwynikowego oceniono na 39,7 dt/ha, tj. o 0,6 dt/ha (o ok. 2%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku przedwynikowego w 2016 r. przedstawiają się następująco: pszenica 47,4 dt/ha, żyto 29,0 dt/ha, jęczmień 42,7 dt/ha, pszenżyto 36,7 dt/ha, mieszanki zbożowe 32,4 dt/ha.

Natomiast zbiory zbóż ozimych wyszacowano na 16,3 mln t, w tym: pszenicy na 8,4 mln t, tj. o 15% mniej niż w 2015 r., żyta na ok. 2,7 mln t, tj. o 36% więcej niż w roku ubiegłym, jęczmienia na ok. 0,8 mln t, tj. o 18% mniej niż w roku ubiegłym, pszenżyta na 4,0 mln t, tj. o 15% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, mieszanek zbożowych na około 0,3 mln t, tj. o 13% mniej niż w 2015 r.

Plony zaś  zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi oszacowano na 32,3 dt/ha, tj. o 2,7 dt/ha (o 9%) więcej od plonów ubiegłorocznych.

Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku przedwynikowego w 2016 r. przedstawiają się następująco:
– pszenica 37,1 dt/ha,
– jęczmień 34,8 dt/ha,
– owies 28,5 dt/ha,
– pszenżyto 31,9 dt/ha,
– mieszanki zbożowe 29,4 dt/ha.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wyszacowano na ok. 9,6 mln t, w tym:
– pszenicy na około 2,1 mln t, tj. o 99% więcej niż w roku ubiegłym,
– jęczmienia na ok. 2,7 mln t, tj. o 35% więcej od zbiorów ubiegłorocznych,
– owsa na 1,4 mln t, tj. o 16% więcej w porównaniu do zbiorów z 2015 r.,
– pszenżyta na około 0,6 mln t, tj. o 1% mniej niż w roku ubiegłym,
– mieszanek zbożowych na ok. 2,7 mln t, tj. o 42% więcej niż w 2015 r.

Źródło: GUS