Więcej na modernizację gospodarstw

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, które weszło w życie w dniu 9 lutego 2013 r., zwiększa budżet działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

W przypadku pozostałych działań wymienionych w rozporządzeniu, zarówno limity środków na poszczególne działania, jak też podział środków na poszczególne województwa pozostały utrzymane na takich samych poziomach, jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.
 
Rozporządzenie reguluje też tryb postępowania z wnioskami w przypadku, gdy limit środków do przyznania pomocy nie jest wystarczający do realizacji wszystkich operacji ujętych w złożonych wnioskach o pomoc. W rozporządzeniu określono, iż terminem rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy, które zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość odpowiedniego limitu środków jest 31 grudnia 2014 roku.
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod poz. 119., 25 stycznia br.
 
Oprac. EG