Więcej mrożonek

Z danych GUS wynika, że we wrześniu podmioty zatrudniające powyżej 49 osób wytworzyły 64,7 tys. t mrożonych warzyw, czyli blisko o 6% więcej w stosunku do analogicznego okresu ub. r. – informują specjaliści z Banku BGŻ. O tym, czy jest to odwrócenie tendencji spadkowych w produkcji mrożonych warzyw obserwowanych od początku bieżącego roku, a będących konsekwencją wyższych tegorocznych zbiorów warzyw gruntowych, czy też może jest to jednorazowe wahnięcie, będzie można przekonać się, gdy będą dostępne wyniki odnośnie produkcji przetworów za październik i listopad.

Wynika to z faktu, że zwykle w miesiącach sierpień – listopad ma miejsce kumulacja dostaw surowca do zakładów warunkowana terminem zbiorów – a w konsekwencji nasilenie produkcji mrożonych warzyw.

Analiza produkcji mrożonych warzyw w szerszym horyzoncie czasowym wskazuje, że w okresie styczeń – wrzesień średnie i duże zakłady wytworzyły ich łącznie 304 tys. t, co oznacza ok. 10% spadek w stosunku do wyników sprzed roku. Wśród czynników warunkujących taki stan rzeczy można wymienić mniejsze zbiory warzyw w 2008 roku – w porównaniu z wysokimi w 2007 roku – które zadecydowały o niższej produkcji mrożonek w pierwszych miesiącach br.