Więcej mieszkań, ale mniej inwestycji

Jak podaje GUS, według wstępnych danych, w okresie od stycznia do października br. oddano do użytku 128 347 mieszkań, tj. o 4,1% więcej niż przed rokiem. Najwięcej w woj. opolskim i małopolskim. W dalszym ciągu miał jednak miejsce spadek aktywności inwestorów w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu dziesięciu miesięcy br. rozpoczęto budowę 124 235 mieszkań, tj. o 21,9% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli deweloperzy, którzy w okresie styczeń – październik 2009 r. oddali 59 839 mieszkań, tj. o 14,9% więcej niż w ub. roku, co stanowiło 46,6% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Wciągu dziesięciu miesięcy inwestorzy ci rozpoczęli budowę 35 260 mieszkań, tj. o 41,7% mniej niż w 2008 r. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę uzyskali oni pozwolenie – do 53 614, tj. o 39,8%. W tym samym czasie, spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytkowania 5 748 mieszkań, czyli aż o 20,9% mniej niż przed rokiem.
Inwestorzy indywidualni wybudowali 56 747 mieszkań (o 3,7% mniej niż przed rokiem). W tej grupie inwestorów spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń i rozpoczynaniem nowych inwestycji mieszkaniowych był najmniejszy spośród wszystkich inwestorów. Uzyskali oni pozwolenia na budowę 88 288 mieszkań i rozpoczęli budowę 81 397 mieszkań, tj. odpowiednio o 10,1% i o 7,7% mniej w stosunku do dziesięciu miesięcy 2008 r.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dziesięciu miesięcy 2009 r. łącznie 6 013 mieszkań, tj. o 20,2% więcej niż w ub. roku, a ich udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania był wyższy niż przed rokiem i wyniósł 4,7%. W badanym przez GUS okresie w budownictwie komunalnym oddano do użytkowania 2 828 mieszkań, tj. o 28,1% więcej niż przed rokiem, społecznym czynszowym – 2 652 (o 7,5% więcej) i zakładowym – 533 (o 62,0% więcej). Spadła natomiast o 25,4% liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2009 r. oraz o 21,1% liczba mieszkań, na budowę których uzyskano pozwolenia.

W okresie styczeń – październik br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w sześciu województwach, największy w województwie opolskim – o 41,2% i małopolskim – o 27,8%. W województwie mazowieckim wybudowano o 7,2% mieszkań więcej niż przed rokiem (tj. oddano 31 796 mieszkań). W pozostałych województwach oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w ciągu dziesięciu miesięcy ub. roku, w tym w województwie warmińsko-mazurskim – o 27,8%, świętokrzyskim – o 18,8%, kujawsko-pomorskim – o13,4%.