Więcej mięsa produkujemy i więcej go jemy

Światowa produkcja mięsa w tym roku wzrośnie. Zwiększy się również jego konsumpcja.

Z październikowego raportu FAO wynika, że w 2015 roku światowa produkcja mięsa wzrośnie o 1,1% do 318,8 mln ton. Najbardziej zwiększy się ilość mięsa drobiowego – o 1,5% (12,6 mln ton) i wieprzowego – o 1,3% (7,0 mln ton). Wzrost produkcji mięsa wołowego(9,7 mln ton), a także owczego i koziego (1,0 mln ton) będzie dużo mniejszy i wyniesie odpowiednio 0,3% oraz 0,9%.

Najbardziej wzrośnie produkcja w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Rosji. Łącznie w bieżącym roku do handlu trafi 30,5 mln ton mięsa (9,6% produkcji), tj. o 0,6% mniej niż w 2014 r. Jak zauważa FAMMU/FAPA, zwiększy się jedynie handel mięsem wołowym (+0,5%), spadnie zaś wszystkimi pozostałymi gatunkami mięsa.

Konsumpcja mięsa na świecie w tym roku również się zwiększy – o 1,1% do 317,7 mln ton, natomiast spożycie przypadające na jednego mieszkańca na świecie wyniesie 43,4 kg/osobę (+0,1%). Spożycie ogółem mięsa w krajach rozwijających się zwiększy się o 0,6% do 200,2 mln ton, natomiast w krajach rozwiniętych wzrośnie o 1,9% do 117,5 mln ton.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA