Więcej mięsa na rynku

Według raportu FAO z listopada br., w 2013 r. światowa produkcja mięsa wzrośnie o 1,4% do około 308,3 mln ton. Wzrost produkcji odnotowany zostanie przede wszystkim w krajach rozwijających się (+2%), w których obserwowana jest największa zwyżka popytu na mięso.

Wzrost produkcji dotyczyć będzie przede wszystkim mięsa drobiowego (+1,9%), wieprzowego (+1,7%) oraz owczego i koziego (+1,5%). W przypadku produkcji mięsa wołowego wzrost ten będzie dużo skromniejszy, i wyniesie zaledwie 0,2%. 
W 2013 r. do światowego handlu trafi łącznie około 30,1 mln ton mięsa, tj. o 1,1% więcej niż w 2012 r. Dynamika wzrostu będzie niższa niż w 2012 r. oraz dużo mniejsza niż w 2010 r. oraz w 2011 r., kiedy to wynosiła odpowiednio 6% oraz 7%.
Handel mięsem wołowym wzrośnie o 4,9%, natomiast owczym i kozim zwiększy się aż o 16,3%. W 2013 r. do handlu trafi mniej mięsa wieprzowego (-2,1%) oraz drobiu (-0,4%). 
Konsumpcja mięsa ogółem wzrośnie o 1,4% do 307,5 mln ton, natomiast spożycie przypadające na jednego mieszkańca na świecie wyniesie 43,1 kg/osobę (wzrost o 0,3%). Spożycie mięsa w krajach
rozwiniętych obniży się o 0,3% do poziomu 78,8 kg/osobę, natomiast w krajach rozwijających się zwiększy się o 1% do 33,5 kg/osobę.
(Źródło: FAO Food Outlook, listopad 2013 r.)