Więcej kukurydzy

Powierzchnia kukurydzy ziarnowej w Unii Europejskiej 27 wzrośnie o 2%, czyli około 160 000 ha, do poziomu 8,7 milionów ha.

W Europie Zachodniej przewidywana jest stabilizacja powierzchni, związana ze wzrostem powierzchni upraw ozimych. Zwiększenie powierzchni uprawy kukurydzy jest natomiast oczekiwane w Europie Centralnej: Węgry, Rumunia, Polska, Bułgaria. Związane jest to z kolei ze zmniejszeniem powierzchni upraw ozimych – susza jesienna, wymarznięcie rzepaku.
Prognozowany przyrost powierzchni uprawy kukurydzy kiszonkowej, to około 120 000 ha,
do poziomu 5,8 miliona ha. Związane to będzie szczególnie ze wzrostem wykorzystania kiszonki
z kukurydzy do produkcji biogazu w Niemczech, Włoszech i Polsce. Niewielki przyrost powierzchni uprawy kukurydzy, o 1-2% spodziewany jest również we Francji, będzie to możliwe ze względu na zmniejszenie powierzchni uprawy roślin motylkowych.
Znaczny przyrost, o 8% czyli około 685 000 ha, do poziomu 9,7 miliona ha powierzchni uprawy kukurydzy spodziewany jest w Europie Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Rosja i na Bałkanach – Serbia, Chorwacja). Wzrost ten nastąpi szczególnie na Ukrainie i będzie możliwy, z powodu złego stanu upraw ozimych i konieczności dokonania przesiewów. Ocenia się, że dotyczy to powierzchni około 500 000 – 700 000 ha. (Źródło: F.N.P.S.M.S.)
Tadeusz Szymańczak
Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych