Więcej krów

O 3,9% w skali roku wrosło pogłowie bydła w Polsce. Według analityków z Głównego Urzędu Statystycznego  zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt o 6,2% , młodego bydła w wieku 1-2 lat o 6,9% i bydła dorosłego o 0,6%.

W grudniu 2016 r. pogłowie bydła wynosiło 5985,1 tys. sztuk i było o 222,6 tys. sztuk (o 3,9%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2016 r.- wyższe 46,1 tys. sztuk (0,8%).

Pogłowie krów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2015 r. o 31,3 tys. sztuk (o 1,4%) do poziomu 2334,1 tys. sztuk, w tym pogłowie krów mlecznych wzrosło o 26,4 tys. sztuk (o 1,2%) do poziomu 2160,5 tys. sztuk. W porównaniu do czerwca liczba krów była wyższa o 1,9 tys. sztuk (o 0,1%).

Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła wynikające ze wzrostu pogłowia bydła we wszystkich kategoriach wiekowych.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy wynosiła 5,93 zł/kg i była niższa o 2,7% od notowanej w analogicznym okresie 2015 roku – informuje Małgorzata Kuliś z Departamentu Rolnictwa GUS

Źródło: GUS