Więcej krów, większa wydajność

W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy opłacalności chowu krów mlecznych wzrosło pogłowie tych zwierząt.

W czerwcu 2017 r. stado krów mlecznych liczyło 2 154 tys. szt. i było o 0,4% większe niż rok wcześniej. Nieprzerwanie rośnie wydajność mleczna krów. Według szacunku Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej   może ona osiągnąć poziom 6 155 l/szt., o 2% wyższy niż w 2016 r. i o 47% wyższy niż w 2004 r.

– Od początku 2017 r. krajowi producenci mleka utrzymują dostawy mleka do skupu na poziomie wyższym niż rok wcześniej. W czerwcu 2017 r. do przemysłu mleczarskiego dostarczono 983 mln litrów mleka, o 6% więcej niż w czerwcu 2016 r. Był to jednak poziom o 3% mniejszy od rekordowo dużego skupu (ponad 1 mld litrów) odnotowanego w maju br.

Ogółem w pierwszym półroczu 2017 r. dostawy mleka do skupu osiągnęły poziom 5,7 mld litrów i były o około 4% większe niż w tym samym okresie 2016 roku – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KOWR