Więcej krów mlecznych

W Polsce, na skutek poprawy opłacalności produkcji mleka w połowie 2017 r. przerwana została (utrzymująca się nieprzerwanie od 2009 r.) spadkowa tendencja w pogłowiu krów mlecznych.

– W czerwcu 2017 r. stado tych zwierząt liczyło 2 154 tys. szt. i było o 0,4% większe (o blisko 9 tys. sztuk) niż w tym samym okresie 2016 r.1 W grudniu 2017 r. liczba krów mlecznych zdaniem ekspertów IERiGŻ – PIB wzrośnie o 1% i ukształtuje się na poziomie 2 150 tys. sztuk – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jak zaznacza KOWR wzrost pogłowia krów mlecznych, w odniesieniu do czerwca 2016 r., odnotowano w siedmiu województwach – największy w woj. lubuskim (o 14,8%), a najmniejszy – w woj. łódzkim (o 1,4%). W województwach: mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, w których znajduje się blisko 50% krajowego pogłowia, liczba krów mlecznych wzrosła o 2,5–4,4%. Na poziomie sprzed roku stado krów utrzymano jedynie w woj. wielkopolskim, podczas gdy w ośmiu województwach uległo ono dalszej redukcji.

Największą dynamikę spadku zanotowano w woj. zachodniopomorskim (o 10,5%), a najmniejszą – w woj. śląskim (o 0,8%).

Źródło: KOWR