Więcej krajowych roślin wysokobiałkowych

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19 maja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach.

W resorcie rolnictwa trwają obecnie prace nad zmianą przepisów dotyczących produkcji roślin wysokobiałkowych. Planuje się między innymi zwiększenie dopłat do ich uprawy i ukierunkowanie produkcji na rośliny bobowate, by zwiększyć produkcję roślin krajowych wysokobiałkowych tak, by można było w części zastąpić importowaną genetycznie modyfikowaną śrutę sojową.

Projekt przewiduje między innymi zniesienie limitu dopłat z obecnych 75 ha i podniesienie stawki dopłat. Preferowana ma być uprawa roślin grubonasiennych. Resort zastanawia się też nad wprowadzeniem pewnych mechanizmów prawidłowej agrotechniki, żeby obsada i normy wysiewu były właściwe, a rośliny były przeznaczone na zbiór nasion – informuje Bogusław Rzeźnicki, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.