Więcej gospodarstw ekologicznych we Francji

Zdrowie, jakość i smak produktów wpływaja na wybór przez francuskich konsumentów żywności ekologicznej. Ilość farm ekologicznych we Francji w 2009 r. wynisiła 16,4 tys., czyli wzrosła o 23% w porównaniu z rokiem 2008 (wg Agence Bio). W 2009 roku ilość gospodarstw w trakcie transformacji wyniosła 3600, czyli była najwyższa w historii. Farmy ekologiczne stanowią 3,2% ogolnej ilości gospodarstw rolnych.

Całkowity obszar przeznaczony pod ten najnowocześniejszy typ gospodarowania na roli jest na poziomie 670 tys. ha w tym 154 tys. ha w trakcie konwersji. Plany rządowe zakładają wzrost ekologicznego areału do 6% w okresie do 2012 roku. We Francji wzrost powierzchni oraz produkcji ekologicznej przyczyni się do wzrostu zaspokojenia popytu na eko-żywność, ktora stanowiła 2% w zakupach produktow spożywczych w 2009 roku wobec 1,7% rok wcześniej. Jednakże 30% tych produktow pochodziło z importu.

Francja dalej plasuje się poniżej przeciętnego obszaru przeznaczonego w krajach Unii pod
rolnictwo ekologiczne – czyli 5%. Badania statystyczne Agence Bio wskazują, że w 2009 roku 46% konsumentow przynajmniej raz na miesiąc zakupiło eko-produkt wobec 44% w 2008 roku i 42% w 2007 roku. Badanie pokazało, że 25% ankietowanych, ktorzy nabyli produkty ekologiczne wyraziło chęć zwiększenia zakupów, natomiast 71% nie zamierzało zmieniać ich dotychczasowego poziomu.
W 2009 r. motywację dla zakupow stanowiła przede wszystkim (w 94%) troska o środowisko wobec 86% rok wcześniej. Poza tym znaczenie miały takie aspekty jak: zdrowie, jakość oraz smak produktow. Najbardziej popularnymi ekologicznymi produktami były warzywa i owoce, bowiem nabyło je 80% eko konsumentow.