Więcej energii ze źródeł odnawialnych

28 listopada Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii  Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt nowej dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Nowelizacja obejmuje m.in. ambitniejszy cel w dziedzinie zielonej energii do 2030 roku (posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35% energii), nowe zasady wsparcia finansowego dla odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnienie systemów wsparcia promujących własną produkcję energii.

Sprawozdanie posłów trafi pod obrady plenarne na styczniowej sesji w Strasburgu. Jeśli Parlament Europejski przyjmie mandat, posłowie będą mogli rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi.

Źródło: Parlament Europejski