fbpx

Więcej edukować niż karać

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest przeciw podwyższaniu kar za złe traktowanie zwierząt. A zwiększenie wymiaru kar jak i rozszerzenie sankcji administracyjnych proponuje resort sprawiedliwości w przesłanym do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

W zdaniem samorządu rolniczego ograniczanie czynów niedozwolonych w stosunku do zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, powinno następować poprzez długofalową politykę edukacyjno-informacyjną społeczeństwa w tym zakresie oraz skuteczniejszą egzekucję, a nie poprzez podnoszenie kar.

– Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stoi na stanowisku, że wg naszej oceny, kary za czyny niedozwolone w stosunku do zwierząt określone w obecnie obowiązujących przepisach są wystarczające i nie powinny być zaostrzane. Jednocześnie organy państwa powinny skuteczniej wykonywać swoje zadania we wszystkich sferach nadzoru ochrony zwierząt.

Zwrócił na to uwagę m.in. NIK w raporcie pokontrolnym z 2014 r. dotyczącym kontroli uboju zwierząt na własne potrzeby. Tymczasem proponuje się m.in. proste zwiększenie kary za nielegalny ubój z 2 do 3 lat. Poza zwiększeniem kar więzienia oraz zwiększeniem nawiązek, nasze obawy budzi propozycja rozszerzenia uprawnień sądu do orzekania przepadku mienia oraz zakazu wykonywania zawodu (art. 35 ust. 4 – 4a-4d), co może być powodem m.in. do wydania zakazu faktycznego prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie – informuje KRIR.

W ocenie izb rolniczych nie wysokość kar i nakładanych sankcji, (które w propozycji ministerstwa w stosunku do innych krajów – np. Anglii maks. kara wiezienia 51 tyg. maks. grzywna ok. 27000 zł są zbyt wygórowane), ale ich nieuchronność i konsekwentne stosowanie decydują o skuteczności prawa w zapobieganiu popełnianiu przestępstw na szkodę zwierząt.

Źródło: KRIR

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner
Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

×Mandam - baner corner