Więcej dużych gospodarstw w Finlandii

Duże gospodarstwa rolne w Finlandii zajmują obecnie 1/4 gruntów ornych. W 2009 r. średnio powierzchnia gospodarstwa zwiększyła się o hektar i osiągnęła 36 hektarów. W poprzednich latach liczba ta rosła rocznie o pół hektara. W 1998 r. powierzchnia gospodarstwa fińskiego średnio wynosiła 25 ha. Od 2000 r. liczba gospodarstw w Finlandii zmniejszyła się o około 20%.

Około 43% gospodarstw specjalizuje się w uprawie zbóż, a 19% – w chowie bydła mlecznego. W ostatnich latach liczba gospodarstw nastawionych na produkcję zwierzęcą zmniejsza się szybciej niż specjalizujących się w produkcji zwierzęcej. Liczba ferm mleczarskich w 2009 r. spadła o 4,5%, a od 2000 r. – o połowę. Liczba ferm trzody chlewnej zmniejszyła się w ubiegłym roku o 2,3%, a od 2000 r. również spadła o połowę. Wśród zamykanych gospodarstw najwięcej było ferm specjalizujących się w chowie owiec i kóz. Wiele gospodarstw zmienia specjalizację z produkcji zwierzęcej na roślinną.

(Agra Europe 2010, nr 2400, s. N/6)
W.M.