Więcej czasu na budowę płyty

Ministerstwo rolnictwa poinformowało w specjalnym komunikacie, że termin wykonania przedsięwzięć polegających na wyposażeniu gospodarstw rolnych w płyty gnojowe lub zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę, został wydłużony do 31 lipca 2008 r. N

Do ministerstwa rolnictwa wpływało wiele wniosków z prośbą o wydłużenie terminu ostatecznego rezlizacji inwestycji w ramach działania “Dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej”. Chodzi o wymóg wyposażenia gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych.

Wcześniejszy termin, który minął 31 grudnia 2007, dla wielu rolników był niewykonalny. Musieliby przerwać produką choćby mleka, nie posiadając płyty gnojowej.

MS
Wrp.pl