Więcej cukru w Unii Europejskiej

Szacuje się, że produkcja cukru w ​​UE znacząco wzrośnie w latach 2017-18. To tylko jedno z ustaleń ostatniego sprawozdania krótkoterminowego Komisji Europejskiej opublikowanego 5 kwietnia 2018 roku.

W raporcie podkreślono ożywienie produkcji zbóż w UE, która wzrosła z 297 Mt w 2016 r. Do 307 Mt w 2017 r. Ponadto ceny globalne i unijne ulegają konsolidacji przy stałym wzroście popytu na pasze i zastosowania przemysłowe. Mroźna zima nie uszkodziła w znaczący sposób plonów i jak dotąd, pomimo niewielkiego spadku powierzchni, oczekuje się stabilnych zbiorów na 2018/1.

Oczekuje się, że w roku 2017/18 nastąpi wzrost liczby oczek nasion oleistych w UE do 35 mln ton (o 11% więcej niż średnia pięcioletnia), w wyniku których produkcja rzepaku osiągnie 21,8 mln ton w sezonie 2017/18 (wzrost o 9% w stosunku do roku 2016/17).

Przez pierwszy rok bez kwot produkcja cukru w ​​UE szacowana jest na 21 mln ton na rok 2017/18, czyli o 23% powyżej średniej z poprzednich lat. Oczekuje się, że produkcja UE ustabilizuje się na 2018/19 pomimo spadających cen cukru. Dodatkowa produkcja ukierunkowana jest głównie na eksport, co prowadzi do pojawienia się nowych połączeń.

W przypadku sektora mleczarskiego oczekiwany jest wzrost produkcji mleka, który wzrośnie z 165,4 mln ton w 2017 r. Do 167,4 mln ton w 2018 r. Warunki pogodowe mogą jednak wpłynąć na rozwój produkcji. Spodziewany jest stały popyt na produkty mleczne, ale może to nie wystarczyć do utrzymania równowagi rynkowej.

– Jeśli chodzi o sektor mięsny, oczekuje się, że produkcja mięsa wołowego w UE spadnie z 8,11 mln ton w 2017 r. Do 8,05 mln ton w 2018 r. Eksport, po utrzymującym się wzroście w ostatnich kilku latach, może ustabilizować się na rekordowo wysokim poziomie. Oczekuje się, że produkcja owiec i ich eksport będą się stabilizować w 2018 r. Rosnące stado hodowlane powinno przyspieszyć produkcję wieprzowiny. W 2018 r. oczekuje się, że sektor drobiu wyleczy się z ptasiej grypy, która dotknęła zarówno produkcję, jak i handel w 2017 Roku – informuje Komisja Europejska.

Źródło: Komisja Europejska