Więcej bydła w Unii

Od stycznia do lipca br. kraje UE wyprodukowały więcej bydła, niż przed rokiem.

Pierwszych siedem miesięcy br. to dla krajów Unii (UE-28) większa produkcja bydła – takie dane przedstawiła ostatnio Komisja Europejska. Wzrost produkcji w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku poprawił się o 3,7%, a ubój w sztukach zwiększył się o 2,1%.
 
Jak zauważa FAMMU/FAPA, wzrosty produkcji w UE-28 dotyczyły przede wszystkim wolców (+6,7%) oraz jałówek (+5,9%), a także cieląt (+2,5%), krów (+5,2%) i wołów (+1,8%).
Zmniejszyła się z kolei produkcja młodego bydła (–2,9%). Od stycznia do lipca 2015 roku wzrosła produkcja bydła m.in. w Rumunii, na Węgrzech, w Polsce, we Włoszech, Estonii, na Litwie, Cyprze, w Luksemburgu, Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii, Słowenii, Belgii, Austrii, Finlandii, Czechach, Francji oraz Niemczech.
 
Największe spadki produkcji odnotowano natomiast na Malcie, Słowacji, w Grecji, Chorwacji, Danii, Irlandii oraz w Wielkiej Brytanii. Przyczyn tej sytuacji można się doszukiwać w zmniejszeniu opłacalności produkcji spowodowanym, między innymi, spadkiem cen żywności, a co za tym idzie, pasz, mięsa i żywca.
 
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA