Więcej buraków – tańszy cukier

W sezonie 2017/2018 powierzchnia zasiewów buraków cukrowych w Polsce wzrosła do ok. 231,93 tys. ha, wobec 203 tys. ha w sezonie poprzednim. Powodem wzrostu areału uprawy są zmiany w systemie regulacji rynku w UE, w tym głównie likwidacja kwot produkcji cukru. Istotny wpływ na wzrost zasiewów buraków miały także dobra koniunktura i wysokie ceny na światowym i krajowym rynku cukru.

Według Związku Producentów Cukru w Polsce skup buraków wyniesie 15,35 mln ton. Średni plon buraków cukrowych wynosi ok. 67 ton/ha. W konsekwencji produkcja cukru może wzrosnąć do 2,3 mln ton. Produkcja będzie większa od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, które jest szacowane na ok. 1,75 mln ton.

– Duża podaż cukru i spadek cen na świecie spowodowały w ostatnich miesiącach spadki cen na krajowym rynku. We wrześniu 2017 r. średnia cena kształtowała się na poziomie 1,94 zł/kg tj. mniej o 1,4 % niż miesiąc wcześniej i mniej o 27 % niż w roku ubiegłym, w październiku cena cukru wyniosła 1,67 zł/kg i była niższa o 14% niż miesiąc wcześniej i 33,2% niższa niż przed rokiem. W listopadzie średnia cena cukru kształtowała się na poziomie 1,56 zł/kg i była niższa o 6,7% niż miesiąc wcześniej i o 38.1% niż rok temu. Dalszy spadek cen na krajowym rynku może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową przemysłu cukrowniczego i dochodowość uprawy buraków cukrowych, gdyż ceny skupu w umowach kontraktacyjnych są uzależnione od cen cukru – informuje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW