Więcej AdBlue z Puław

Zakłady Azotowe Puławy” S.A. zakończyły inwestycję pozwalającą na zwiększenie produkcji AdBlue z 30 do 100 tys. ton/rok. “Puławy” umocniły tym samym pozycję lidera wśród wytwórców tego produktu w Centralnej Europie. Obydwa etapy realizacji powyzszej inwestycji zostały wykonane na podstawie projektu firmy projektowej PROZAP sp.z o.o. z Puław.”

AdBlue to roztwór mocznika który, w związku z unijnymi normami ograniczającymi emisję spalin, stosowany jest w nowej generacji silników Diesla wykorzystujących technologię SCR (selektywnej redukcji katalitycznej). Od października 2008 r. obowiązuje nowa, bardziej restrykcyjna norma w tym zakresie (tzw. Euro V). Od ubiegłego roku obowiązuje też dla producentów i dystrybutorów AdBlue nowa norma ISO, która zastąpiła wcześniejszą normę DIN a w praktyce wprowadza wiele rygorów związanych z obrotem. Już pojawiły się sygnały, iż wielu małych producentów i dystrybutorów nie jest w stanie dopełnić restrykcyjnych standardów dostaw tego produktu.

Zakłady Azotowe Puławy” S.A. swoją pozycję rynkową zawdzięczają m.in. spełnianiu wysokich wymagań jakościowych, które dotyczą nie tylko produkcji, ale również procesu załadunkowego i dystrybucji. Zwiększając moce produkcyjne, “Puławy” zadbały o cały system nowoczesnych nalewaków do cystern i kontenerów DPPL.

“Puławy” aktywnie sprzedają AdBlue od ok. 1,5 roku, posiadają licencję na używanie i sublicencjonowanie znaku AdBlue. Dysponują własnym taborem cystern do przewozu luzem i są właścicielem paru tysięcy DPPLi (1 tonowych kontenerów). Współpracują też z najlepszymi dystrybutorami na rynku (m.in. Lotos, Blue Solution, Kruse Chemia, Lukoil, AS-24, Borghico, Organika Car S.A., Boryszew Erg S.A.).

Zwiększenie zdolności produkcyjnych AdBlue to jeden z elementów dużego programu inwestycyjnego realizowanego w Spółce, którego efektem będzie też zwiększenie zdolności produkcyjnych mocznika o 270 tys. ton/rok (do ok. 1,3 mln ton/rok). Takie ilości niemal w nieograniczony sposób zwiększają znaczenia Puław na rynku AdBlue.

W grudniu Parlament Europejski przyjął propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą standardów emisji spalin oraz dostępu do danych technicznych służących naprawie samochodów, czyli tzw. rozporządzenie Euro VI.

Jednym z celów rozporządzenia Euro VI jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z samochodów ciężarowych i autobusów w roku 2012.

Propozycja Komisji Europejskiej dąży do zredukowania emisji tlenku azotu (NOx) o 80% i zanieczyszczeń pyłowych o 66% w porównaniu z Euro V, którego obostrzenia prawne weszły w życie w październiku 2008 roku.

Wrp.pl za ZAPuławy””
foto: ZAPuławy””

N”