Widziane z Brukseli – Trzeba pomóc rolnikom

Grupa dwudziestu czterech europosłów, w tym Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Kuźmiuk wystosowała list do Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w którym apeluje o zmianę rozporządzenia w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, tak by umożliwić państwom członkowskim wprowadzenie do swoich planów rozwoju obszarów wiejskich dodatkowy, ukierunkowany środek przeciwdziałania skutkom COVID-19.

– Musimy uruchomić wszystkie możliwe narzędzia, aby pomóc rolnikom, przetwórcom i pracownikom rolno-spożywczym w poradzeniu sobie z kryzysem – piszą europosłowie w liście skierowanym do komisarza Wojciechowskiego.

Sygnatariusze pisma chcą wprowadzić do rozporządzenia nowy artykuł: „Odzyskiwanie potencjału produkcji i przetwórstwa rolnego dotkniętych skutkami pandemń COVID-19, w tym działania zapobiegawcze’’.

Zdaniem Krzysztofa Jurgiela proponowany nowy środek pozwoliłby na przekierowanie niewykorzystanych w obecnym okresie programowania funduszy z drugiego filara (rozwój obszarów wiejskich) na nowe działania oraz pokrycie kosztów poniesionych w celu stabilizacji sektora, tj. koszty poniesione na przechowywanie produktów oraz wynikające ze strat związanych z utratą dochodu, obniżką cen i ograniczeniem lub zakłóceniem działalności, koszty poniesione na dodatkową logistykę związaną z wyznaczaniem alternatywnych sposobów przechowywania i przetwarzania niewykorzystanych produktów, ochronę pracowników i utrzymanie funkcjonowania rocznego cyklu produkcji (dezynfekcja, wyposażenie ochronne, narzędzia pracy zdalnej).

Według autorów listu nowy środek pozwoli na szybką i ukierunkowaną reakcję na problemy związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez zmobilizowanie niewykorzystanych funduszy.

Poniżej publikujemy treść listu do Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Szanowny Pan
Janusz Wojciechowski
Komisarz ds. Rolnictwa
Komisja Europejska

Bruksela, 14 kwietnia 2020 r.

Odnośnie: propozycji stworzenia środka wyjątkowego dotyczącego COVID- 19 w celu wykorzystania funduszy niezmobilizowanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich

Szanowny Panie Komisarzu,
w tym czasie bezprecedensowego kryzysu, spowodowanego wybuchem epidemii koronawirusa, bardzo pozytywnie przyjmujemy Pana wysiłki w celu zapewnienia rozwiązań dla państw członkowskich i na rzecz sprawnego funkcjonowania sektora rolno-spożywczego. Pewna liczba rozwiązań została już wdrożona jako nadzwyczajna reakcja na kryzys COVID19, m. in.: „zielone korytarze” dla sprawnego transportu transgranicznego produktów rolnospożywczych, zapewnienie swobodnego przepływu towarów i pracowników w sektorach krytycznych dla rolnictwa oraz uproszczenia w WPR i większa elastyczność.

Nasi producenci żywności mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stałych dostaw żywności i dla utrzymania żywotności gospodarczej obszarów wiejskich. Musimy uruchomić wszystkie możliwe narzędzia, aby pomóc rolnikom, przetwórcom i pracownikom rolnospożywczym poradzić sobie z kryzysem.

Jak słusznie Pan wspomniał w liście z 8 kwietnia, państwa członkowskie powinny „jak najpełniej wykorzystać wszelką elastyczność i możliwości dostępne w ramach rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR”. Zwyczajne środki na inwestycje w gospodarstwach rolnych okazały się skuteczne, ale nie można ich kwalifikować jako szybkiej odpowiedzi na sytuację kryzysową, ponieważ są one bardziej czasochłonne zarówno dla rolników, jak i administracji publicznej. Ramy prawne wymagają zmian w celu umożliwienia podejmowania działań, które będą lepiej przystosowane do reakcji. Oferowana elastyczność nie wystarczy, aby sprostać wyzwaniu w sposób ukierunkowany i szybki. Ponadto narzędzia zarządzania ryzykiem lub instrumenty finansowe nie są dostępne dla wszystkich państw członkowskich.

W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić jedno dodatkowe narzędzie, które nie zostało jeszcze wykorzystane – możliwość utworzenia ukierunkowanego środka przeciwdziałania skutkom COVID-19 w PROW.

Szereg państw członkowskich dysponuje niewykorzystanymi funduszami na rozwój obszarów wiejskich w bieżącym okresie programowania. Środki te mogą być skierowane do tych najbardziej dotkniętych klęską rolników i przetwórców dzięki dostosowanemu środkowi przeciwdziałania skutkom COVID-19. Takie narzędzie mogłoby szybko pokryć wydatki poniesione w związku z zapobieganiem pandemii, magazynowaniem, przetwarzaniem i konserwacją łatwo psujących się towarów i utratą rynków, a także mogłoby być rekompensatą za koszty poniesione na logistykę potrzebną do uzyskania dostępu do rynku. W czasach kryzysu powinniśmy być bardziej elastyczni i brać pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania, nawet jeśli wymaga to zmiany rozporządzenia podstawowego.

By można było uruchomić ukierunkowane narzędzie przeciwdziałania skutkom COVID-19, proponujemy wprowadzenie w rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiejskich poprawki w formie nowego artykułu: „Odzyskiwanie potencjału produkcji i przetwórstwa rolnego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, w tym działania zapobiegawcze”, który wprowadzałby wyjątkowy środek przeciwdziałania skutkom COVID-19 obejmujący działania i rekompensujący koszty poniesione w celu stabilizacji sektora, głównie, ale nie wyłącznie, poprzez:

• rekompensatę kosztów poniesionych na przechowywanie produktów oraz wynikających ze strat związanych z utratą dochodu, obniżką cen i ograniczeniem lub zakłóceniem działalności,
• rekompensatę kosztów poniesionych na dodatkową logistykę związaną z wyznaczaniem alternatywnych sposobów przechowywania i przetwarzania niewykorzystanych produktów;
• rekompensatę kosztów poniesionych na profilaktykę i utrzymanie funkcjonowania rocznego cyklu produkcyjnego oraz ochrony pracowników (sprzęt do dezynfekcji i ochrony, narzędzia do pracy zdalnej).

Szanowny Panie Komisarzu, musimy upewnić się, że każde dostępne euro zostanie wydane na wsparcie małych i średnich rolników w ich walce ze skutkami pandemii i na zachowanie życia na obszarach wiejskich.

W pełni wspieramy Pana w zobowiązaniu do szybkiego zatwierdzenia programu zmian proponowanych w odpowiedzi na kryzys „aby skorzystać ze wszystkich dostępnych środków tak szybko i tak skutecznie, jak to możliwe”. W tym względzie liczymy na staranne rozważenie możliwości wprowadzenia wyjątkowego ukierunkowanego środka przeciwdziałania skutkom COVID-19 jako szybkiej odpowiedzi na potrzeby naszych rolników.

Czekamy na Pana odpowiedź i liczymy na jeszcze ściślejszą współpracę.

Z wyrazami szacunku,

Poseł Asim Ademov
Poseł Atidzhe Alieva-Veli
Poseł Attila Ara-Kovàcs
Poseł Dominique Bilde
Poseł Ioan-Rareş Bogdan
Poseł Franc Bogovic
Poseł Daniel Buda
Poseł Tudor Ciuhodaru
Poseł Gianna Gancia
Poseł Maria Grapini
Poseł Ivo Hristov
Poseł Adam Jarubas

Poseł Krzysztof Jurgiel
Poseł Jarosław Kalinowski
Poseł Zbigniew Kuźmiuk
Poseł Dan-Ștefan Motreanu
Poseł Andrey Novakov
Poseł Carles Puigdemont
Poseł Emil Radev
Poseł Anne Sander
Poseł Michaela Šojdrová
Poseł Hermann Tertsch
Poseł Viktor Uspaskich
Poseł Alexander Yordanov

Źródło: ERK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności