fbpx
Strona głównaWiadomościWidziane z Brukseli – istotne poprawki posła Jurgiela dotyczące wsparcia dla rolników...

Widziane z Brukseli – istotne poprawki posła Jurgiela dotyczące wsparcia dla rolników w ramach WPR

25 lutego upłynął termin na złożenie poprawek do sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

Są to przepisy przejściowe, których celem jest zapewnienie kontynuacji pomocy w ramach WPR w roku 2021, a jeśli reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) nie zostanie ukończona przed 30 września 2020, zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego, także w 2022 roku.

Zdaniem Krzysztofa Jurgiela, posła do Parlamentu Europejskiego projekt przygotowany przez sprawozdawczynię E. Katainen (Renew Europę) jest z polskiego punktu widzenia projektem dobrym.

– Popieramy klauzulę pozwalająca na przedłużenie okresu przejściowego do końca 2022 roku, możliwość dalszego stosowania krajowego wsparcia przejściowego i elastyczność w przesuwaniu środków z II do I filara WPR (dla Polski 25%). Złożyłem jednak parę poprawek, z których najważniejsze dotyczą: mniej restrykcyjnych zasad kwalifikacji wydatków z poprzednich okresów programowania: usunięcia wymogu zgodności wydatków z dwoma nowymi rozporządzeniami WPR, które wciąż są w trakcie opracowywania. Rozszerzenia interwencji w sektorze owoców i warzyw o możliwość kontynuacji na „starych” zasadach programów operacyjnych organizacji producentów aż do ich naturalnego wygaśnięcia. Nie chcemy, aby organizacje, które nie dostosują swoich programów do nowych zasad przed końcem 2021 ponosiły konsekwencje finansowe. Stosowania pomocy technicznej z okresu 2014-2020 do działań związanych z wdrażaniem w okresie przejściowym instrumentów I filara WPR dla okresu 2021- 2027.Bezwarunkowego wydłużenia okresu przejściowego do dwóch lat – niezależnie od tego, czy reformę WPR uda się ukończyć do 30 września 2020 roku – informuje Krzysztof Jurgiel.

Głosowanie nad tym sprawozdaniem i złożonymi do niego poprawkami odbędzie się prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się w dniach 18-19 marca 2020 roku.

Źródło: EKR

Opracował: Samuel Skrzysz

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.