Więcej jogurtów i napojów mlecznych w Polsce

W 2014 roku eksportowaliśmy mniej jogurtów, kefirów i napojów mlecznych, niż przed rokiem. Wzrósł za to import tych produktów do Polski.

W 2014 roku eksport jogurtów, kefirów, napojów mlecznych i innych tego typu wyrobów osiągnął poziom 110 tys. ton i był niższy o 1,9% w porównaniu do poprzedniego roku. Natomiast w ujęciu wartościowym odnotowano 10% zwyżkę – do 132 mln EUR. W przypadku eksportu samych jogurtów nastąpił niespełna 10% wzrost wartości eksportu do 66,2 mln EUR, natomiast w wywozie pozostałych artykułów objętych kodem PCN 0403 nastąpiła niemal 11% zwyżka wartości wywozu. W związku z takim stanem rzeczy, rola jogurtów w całej podgrupie w ujęciu wartościowym zmniejszyła się, a ich udział spadł z 50,3% w 2013 roku do 50,1% w roku ubiegłym.
Niemal 92,3% jogurtów, napojów mlecznych i deserów wysłanych w ubiegłym roku za granicę trafiało do państw członkowskich UE. Najważniejszym odbiorcą produktów z tej podgrupy były Włochy, mimo 16% spadku ilości (do 14,12 tys. ton) zaobserwowano tu 1% zwyżkę wartości (do 14,3 mln EUR). Dało to Włochom 11% udział w wartości danego wywozu z Polski. Na Węgry trafiły produkty z omawianej grupy za 13,6 mln EUR, o 44% więcej niż przed rokiem, w związku z czym kraj ten stał się drugim odbiorcą jogurtów, napojów mlecznych, deserów itp. z Polski. Natomiast wartość eksportu do Czech w 2014 roku była o 6% wyższa niż w 2013 roku i wynosiła 12,54 mln EUR. Poza UE niewielkie ilości jogurtów i napojów mlecznych z Polski trafiały ponadto na Filipiny, gdzie odnotowano 24% zwyżkę wartości eksportu (3,84 mln EUR). Warto zauważyć dynamiczny wzrost wywozu na Ukrainę – z 664 tys. EUR do 1,93 mln EUR.

Przywóz produktów z omawianej grupy, tak jak w poprzednich latach, pochodził wyłącznie z innych państw UE i odnotował dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu wartości niż ogólny import mleczarski. W 2014 r. sprowadzono 34,2 tys. ton jogurtów, napojów mlecznych itp. za 52,9 mln EUR, czyli o 24% więcej niż rok wcześniej. Inaczej niż w przypadku eksportu, tutaj wzrósł udział jogurtów w całej podgrupie. W 2013 r. stanowiły one 52,5%, wartości, natomiast w ubiegłym roku było to 53,3%.

Z 11% dynamiką wzrostu ilości i 19% wartości przywozu, dominującym źródłem zakupów (62%) pozostały Niemcy, skąd sprowadzono 22,71 tys. ton jogurtów i deserów mlecznych za 32,97 mln EUR. O 0,9% zmniejszył się import z Czech – za 3,35 tys. ton produktów z analizowanej grupy zapłacono 6,86 mln EUR (+66%).
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności