Weksel In blanco zamiast kaucji dzierżawnej

Podlaska Izba Rolnicza postuluje o zmianę przepisów dotyczących zasad wydzierżawiania gruntów będących we władaniu parków narodowych.

Na podstawie przepisu art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przetarg przeprowadza się w drodze przetargu nieograniczonego w formie przetargu ustnego lub pisemnego. Zgodnie z art. 10 c w/w ustawy przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Dyrektor Parku Narodowego.

W ocenie Podlaskiej Izby Rolniczej nie jest to stosowne rozwiązanie, gdyż obecne przepisy niejednokrotnie blokują dzierżawę gruntów rolnikom zamieszkującym w sąsiedztwie parków narodowych na korzyść dużych firm, często z innych rejonów Polski. Firmy te oferują czynsz dzierżawny, który często przekracza możliwości rolników indywidualnych, co w efekcie prowadzi do konfliktów na linii park narodowy i rolnik.

– Rolnicy zainteresowani dzierżawą, mieszkający nieopodal parku narodowego są w większości hodowcami bydła mlecznego, dla których łąki są ważnym źródłem paszy, która dostarcza zwierzętom energii i białka wymaganego do produkcji mleka i mięsa. Interesują ich najczęściej łąki kilkuhektarowe. Gospodarzom tym o wiele trudniej jest prowadzić gospodarstwa z uwagi na dużą liczbę zwierzyny i liczne straty powodowane przez dzikie zwierzęta – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem samorządu rolniczego lepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie w pierwszej kolejności przetargu ograniczonego, skierowanego przede wszystkim do rolników z gmin na których położone są parki narodowe, a następnie do przedsiębiorców lub innych podmiotów zainteresowanych dzierżawą.

– Wnioskujemy także o możliwość wprowadzenia rozeznania przez Dyrektora Parku Narodowego przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przetargu wśród rolników, dotyczącego zainteresowania udziałem w przetargu oraz powierzchnią działek do wydzierżawienia. Ponadto sugerujemy rozważenie zastąpienia kaucji dzierżawnej, wekslem in blanco – dodaje Grzegorz Leszczyński.

Źródło: PIR

Opracował: Samuel Skrzysz