Według państwa lepiej żywność zniszczyć, niż oddać potrzebującym

Producenci niektórych owoców i warzyw otrzymują unijne wsparcie na wycofanie swoich produktów z rynku. Mogą oni przekazać je np. do organizacji charytatywnych lub zniszczyć. Pierwsza opcja wydawałaby się o wiele lepsza, ale… jest ona opodatkowana podatkiem VAT.

Unijną pomoc finansową dla producentów niektórych owoców i warzyw obejmuje podatek VAT. Jak tłumaczy resort finansów, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obejmuje ona również ww. wsparcie – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. A w sytuacji, gdy w ramach „operacji wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji" producenci przekazują nieodpłatnie swoje warzywa i owoce innym podmiotom, np. organizacjom charytatywnym w zamian za przyznaną rekompensatę, w opinii resortu dochodzi do dostawy tych towarów.

Ministerstwo finansów zauważa, że przedmiotowe rekompensaty przybierają postać konkretnej kwoty za kilogram przekazanych wskazanym podmiotom owoców i warzyw, jako takie więc stanowią wynagrodzenie za przekazane towary. Nie stanowią one zatem dopłat o charakterze ogólnym, które pozostawałyby poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Do omawianego opodatkowania są zobowiązani producenci rolni będący czynnymi podatnikami VAT. Przekazane owoce i warzywa podlegają opodatkowaniu wg stawek VAT właściwych dla tych towarów. Przykładowo takie produkty rolne jak: ogórki, pomidory, marchew, cebula, ziemniaki oraz jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie i czereśnie podlegają opodatkowaniu wg 5% stawki podatku od towarów i usług.

Podatku nie będą płacić tzw. rolnicy ryczałtowi, którzy dokonują dostaw produktów rolnych pochodzących z ich własnej działalności rolniczej (a więc również w ramach bezpłatnej dystrybucji dla organizacji charytatywnych w zamian za wsparcie). Korzystają oni bowiem ze zwolnienia od podatku VAT.

Resort Finansów podkreśla, iż w przypadku innych czynności, za wykonywanie których podatnicy otrzymują unijną pomoc finansową, takich jak wycofanie z rynku do celów innych niż bezpłatna dystrybucja (np. w celu zniszczenia), niezbieranie plonów i zielone zbiory, nie stanowią odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, a także żadnej innej czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Dlatego też w tym przypadku podatek VAT nie obowiązuje.

Renata Struzik, źródło: KRIR